prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Geschichte Serbiens

Sundhaussen, Holm.

sundhaussen_serbien

Knjiga obravnava dvesto let od prve srbske vstaje proti osmanski nadvladi leta 1804 pa vse do začetka obdobja po Miloševiću. Prvič se zgodovina politike in dogodkov simbiotično povezuje z zgodovino družbe, kulture in gospodarstva.  In prvič je v celostnem prikazu novejše srbske zgodovine več prostora namenjenega kulturološkim vprašanjem in pristopom.
Berlinski strokovnjak za vzhodno Evropo, Holm Sundhaussen je Srbiji, ki je osrednjega pomena za stabilizacijo balkanskega prostora v 21. stoletju in verjetno eden izmed največjih prihodnjih izzivov za Evropsko Unijo, namenil prvi celovit zgodovinski prikaz. Ta vsebuje 200 let srbske zgodovine, pojasnjuje pa tudi, v čem je nevarnost za razhajanje tradicije in moderne v obdobju po Miloševiću. Če se naslonimo na izrek srbskega pisatelja in nekdanjega predsednika (preostale) Jugoslavije Dobrice Ćosića, da Srbi vedno v miru izgubijo tisto, kar so pridobili v vojni, so v 20. stoletju in še posebno v devetdesetih letih v vojni izgubili prav to, kar bi v miru lahko pridobili. (Pirove) zmage v balkanskih vojnah v letih 1912/13 (osvojitev Kosova in Vardarja) predstavljajo najpomembnejši mejnik v novejši srbski zgodovini in so hkrati problematika, ki je razdvojena politična elita Srbije sama pri sebi še do danes ni razčistila.

Avtor razpravlja o vzrokih za razpad jugoslovanske države in izbruh nasilja v devetdesetih letih. Rekonstruira vlogo duhovnih in političnih elit, v različnih obdobjih različne nacionalne koncepte, vključno z biologističnimi in rasističnimi pristopi, pojasnjuje notranjo diferenciacijo srbske družbe in zaključi s prikazom nerešenih problemov v začetku 21. stoletja.

Knjiga Geschichte Serbiens bo kmalu izšla v srbskem prevodu (odlomek) Tomislava i Olge Bekić pri založbi Clio, Beograd.

Rezenzije: Vreme, Politika, Seecult, Dnevnik