prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

prevajalci/ke

Natisni

Minić, Snežana

minic_snezana
Snežana Minić, rojena leta 1958 v Nišu (Srbija), je študirala nemščino in primerjalno književnost v Beogradu. Študij je končala z obsežnim magistrskim delom o recepciji lirike Gottfrieda Benna v srbohrvaškem jezikovnem prostoru. Potem je najprej delala kot učiteljica nemščine in pozneje kot novinarka, pisateljica in svobodna prevajalka iz nemščine v srbščino. Od leta 1992 živi v Hamburgu. Snežana Minić je doslej objavila pet lastnih pesniških zbirk in številne prevode nemških avtorjev v srbščino, med njimi dela Rainerja Wernerja Fassbinderja, Gottfrieda Benna in Sarah Kirsch. Je članica Društva srbskih pisateljev ter srbskega in nemškega centra P.E.N.