prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

 

TRADUKI je evropska povezava za literaturo in knjige, v kateri sodelujejo Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Liechtenstein, Makedonija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija in Švica.

Program za podporo prevodov leposlovja, sodobne strokovne literature ter otroških in mladinskih del iz 20. in 21. stoletja je namenjen izmenjavi med sodelujočimi. Posebne pozornosti so deležni prevajalci, ki so s svojo dejavnostjo kot medkulturni posredniki projektu tudi dali ime. Srečanja med avtorji, prevajalci, založniki, knjižničarji, kritiki in znanstveniki so namenjena boljši izmenjavi informacij na evropski in medregionalni ravni ter tesnejšemu sodelovanju.

Mreža TRADUKI je projekt Ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije, Ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije, Švicarske kulturne fundacije Pro Helvetia, KulturKontakta Austria (po nalogu Urada zveznega kanclerja Republike Avstrije), Goethe-Instituta, fundacije S. Fischer Stiftung, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške, Resorja za kulturo Vlade Kneževine Liechtenstein, Kulturne fundacije Liechtenstein, Ministrstva za kulturo Republike Albanije, Ministrstva za kulturo in informiranje Republike Srbije, Ministrstva za kulturo in nacionalno identiteto Romunije, Ministrstva za kulturo Črne gore, Leipziškega knjižnega sejma in Ministrstva za kulturo Republike Makedonije.

 

partnerji projekta

traduki partners 2014 d