prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

prevajalci/ke

Natisni

Kostić, Aleksandra

kostic_aleksandra

Aleksandra Kostić se je rodila leta 1968 v Zagrebu (Hrvaška). Študirala je filozofijo na Filozofski fakulteti v Beogradu. Od leta 1996 je samostojna prevajalka filozofskih in podobnih besedil iz nemščine in angleščine. Več let je delala za tretji program Radia Beograd in potem za različne nevladne organizacije (Nova srpska politička misao, Peščanik, Friedrich-Ebert-Stiftung, Beogradski Krug). Aleksandra Kostić objavlja filmske kritike in je članica mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI. Med drugim je prevedla Petra Sloterdijka (Im selben Boot / U istom čamcu, Sphären I / Sfere I), Jürgna Habermasa (Nachmetaphysisches Denken / Postmetafizičko mišljenje), Thomasa Manna (Von Deutscher Republik / O nemačkoj republici), Maxa Webra (Politische Schriften / Politički spisi), Hannah Arendt (Human Condition / Conditio humana), Carla Gustava Junga (Das Rote Buch / Crvena knjiga) in Axla Honnetha (Kampf um Anerkennung / Borba za priznanje).