prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918

Rauchensteiner, Manfried.

695 rauchensteiner kriegPo umoru nadvojvode Franca Ferdinanda v Sarajevu je bilo jasno, da bo izbruhnila vojna. Tako je želel cesar Franc Jožef in tudi na Dunaju so to možnost pričakovali. Kako se je vojna razplamtela in Avstro-Ogrska že čez nekaj tednov ni bila prisiljena k vdaji samo zato, ker je dobivala pomoč nemških čet, še danes ostaja dramatična zgodba. Naposled pa niti vojaški uspehi leta 1917 niso mogli preprečiti razpada habsburške monarhije. Knjiga Manfrieda Rauchensteinerja temelji na večdesetletnih raziskavah in je do zadnje strani nadvse privlačno branje.

Delo Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918 [Prva svetovna vojna in konec habsburške monarhije 1914–1918] Manfrieda Rauchensteinerja je izšlo v hrvaškem prevodu (odlomek) Andyja Jelčića pod naslovom Prvi svjetski rat i kraj Habsburške Monarhije 1914-1918. pri organizaciji Matica hrvatska v Zagrebu.