prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Kampf um Anerkennung

Honneth, Axel.

honneth_anerkennungCilj pričujoče knjige je, da iz Heglovega miselnega modela »boja za pripoznanje« razvije normativno celostno teorijo družbe. Sistematična rekonstrukcija Heglove argumentacijske figure, ki predstavlja prvi del knjige, vodi do razlikovanja med tremi oblikami pripoznanja. Drugi del dela izhaja iz poskusa, da bi Heglovo idejo ob upoštevanju socialne psihologije G. H. Meadsa preusmerili na področje empirije: na ta način nastane koncept osebe, ki temelji na teoriji intersubjektivnosti. Eden izmed rezultatov raziskave je tudi ideja kritične teorije družbe, v kateri so procesi družbenih sprememb razloženi v navezavi na normativne zahteve, ki so strukturno podane v odnosu medsebojnega pripoznanja. Zadnji del knjige se posveča prav perspektivam, ki jih odpira ta temeljna misel.

Delo Boj za pripoznanje je izšlo v srbskem prevodu Aleksandre Kostić pod naslovom Borba za priznanja pri založbi Albatros plus v Beogradu.