prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse

Arendt, Hannah; Heidegger, Martin.

589 arendt Heidegger briefeOd zgodnjih osemdesetih let je znano, da je med Martinom Heideggerjem in Hannah Arendt – poleg odnosa med profesorjem in študentko ter poznejšega profesionalnega odnosa – obstajala tudi ljubezensko-prijateljska zveza. Dokumenti, ki govorijo o tem razmerju in so shranjeni v zapuščini Hannah Arendt in Martina Heideggerja v Nemškem literarnem arhivu v Marbachu, doslej niso bili dostopni javnosti. Prvič so bili objavljeni v tej knjigi leta 1998.

Knjiga Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse [Pisma od leta 1925 do 1975 ter druga pričevanja] Hannah Arendt in Martina Heideggerja je izšla v hrvaškem prevodu (odlomek) Nadežde Čačinovič pod naslovom Pisma od 1925. do 1975. i druga svjedočanstva pri založbi TIM press v Zagrebu.