prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Rosa, Hartmut

.

rosa hartmutHartmut Rosa se je rodil leta 1965 v Lörrachu. Je profesor obče in teoretske sociologije na Univerzi Friedricha Schillerja v Jeni ter direktor Kolegija Maxa Webra v Erfurtu. Raziskovalno se posveča predvsem sociologiji moderne dobe, diagnozam časa, komunitarizmu, možnostim za mobilizacijo aktivnega državljanstva ter znanstveni teoriji družbenih ved.