prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Paradigmen zu einer Metaphorologie

Blumenberg, Hans.

476 blumenberg paradigmenMetafore imajo zgodovino v radikalnejšem pomenu kot pojmi, kajti zgodovinsko spreminjanje metafore prikaže sámo metakinetiko zgodovinskih pomenskih obzorij in pogledov, znotraj katerih pojmi doživljajo modifikacije. S tem implikacijskim razmerjem je razmerje metaforologije do zgodovine pojmov določeno kot razmerje služnosti: metaforologija se skuša dokopati do podstrukture mišljenja, do podtalja, hranilne raztopine sistematičnih kristalizacij, hoče pa tudi pojasniti, s kakšnim „pogumom“ duh v svojih podobah prehiteva samega sebe in kako se v pogumu do domnev snuje njegova zgodovina.

Delo Paradigmen zu einer Metaphorologie [Paradigme k metaforologiji] Hansa Blumenberga je izšlo v bolgarskem prevodu (odlomek) Nine Nikolove pod naslovom Парадигми към една метафорология pri založbi KX - Critique & Humanism v Sofiji.