prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

prevajalci/ke

Natisni

Nikolova, Nina

.

nikolova ninaNina Nikolova, rojena leta 1964 v Byali Slatini (Bolgarija), je asistentka na Univerzi Paisija Hilendarskega v Plovdivu, kjer predava sociologijo. Med letoma 1996 in 2004 je bila sourednica revije Критика и Хуманизъм (revije za kritično teorijo in nove humanistične študije). Od leta 1992 je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kritične socialne raziskave v Sofiji. Njena delovna področja so sociologija javnosti, sociologija socialistične družbe in sociologija telesa. Nina Nikolova je prevedla več socioloških in filozofskih del, med njimi dela Niklasa Luhmanna, Ulricha Becka, Sigmunda Freuda in Hansa Blumenberga.