prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

prevajalci/ke

Natisni

Pavić, Željko

.

pavic zeljkoŽeljko Pavić, rojen leta 1962 v Doboju, je študiral filozofijo, sociologijo in politologijo v Sarajevu in Mainzu. Njegova delovna področja zajemajo: hermenevtiko, fenomenologijo, eksistencializem, ontologijo in novosholastiko v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem, prav tako filozofijo religije, romantiko, nemški idealizem in filozofijo jezika. Že dolgo let dela za Leksikografski inštitut „Miroslav Krleža“ v Zagrebu, kjer od leta 2007 kot namestnik glavnega urednika sooblikuje revijo Studia lexicographica. Željko Pavić je avtor in urednik številnih znanstvenih objav. Med njegovimi prevodi iz nemščine najdemo dela uglednih avtorjev, kot so Hegel, Kant, Heidegger in Habermas.