prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Theorie der juristischen Argumentation

Alexy, Robert.

454 alexy teorijaPredmet te raziskave je osrednji problem pravne metodologije. Strnemo ga lahko v vprašanje, ali pravna znanost ima kanon pravil, ki je lahko deležen konsenza in bi omogočal racionalno in intersubjektivno preverljivo kontrolo pravnega odločanja. Danes obstaja konsenz v osnovi samo o negativnem vidiku, in sicer o tem, da na pravno odločanje ne vplivajo samo zakon, precedensi, dogmatika in običajna pravna metodologija, temveč v vseh kolikor toliko problematičnih primerih poleg tega tudi „izvenpravna“ oz. moralna vrednotenja.

Delo Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung [Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnega diskurza kot teorija pravne utemeljitve] Roberta Alexyja je izšlo v hrvaškem prevodu (odlomek) Kirila Miladinova pod naslovom Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja pri založbi Breza v Zagrebu.