prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

avtorji/ice

Natisni

Krleža, Miroslav

.

krleza miroslav Miroslav Krleža se je rodil leta 1893 v Zagrebu, kjer je tudi umrl leta 1981. Velja za enega od najpomembnejših, morda celo za najpomembnejšega hrvaškega avtorja. Med obema svetovnima vojnama je urejal več revij, po letu 1945 je bil nekaj časa predsednik jugoslovanskega pisateljskega društva, član jugoslovanske akademije znanosti in direktor Leksikografskega inštituta v Zagrebu. Krleža je bil pesnik, pripovednik, dramatik in esejist ter je imel velik vpliv tako v literarno-estetskem kot politično-družbenem oziru. Na tretjem jugoslovanskem pisateljskem kongresu leta 1952 se je Krleža aktivno zavzel za primat umetnosti pred vsakršno ideologijo.