prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Vergeltung und Kausalität

Kelsen, Hans.

352 kelsen vergeltung und kausalitaetV tej študiji, njegovem najodličnejšem delu na področju sociologije, Kelsen obravnava vlogo človeške predstave o pravičnosti in s tem povezan princip retribucije skozi zgodovino. Poleg družbene interpretacije narave, v kateri ima ključno vlogo princip retribucije, in ideje retribucije v grški religiji in filozofiji Kelsen proučuje razvoj principa kavzalnosti in analizira tezo o dualizmu med naravo in družbo.

Delo Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung [Retribucija in kavzalnost. Sociološka raziskava] Hansa Kelsna je izšlo v hrvaškem prevodu (odlomek) Kirila Miladinova pod naslovom Retribucija i kauzalnost. Sociološko istraživanje pri založbi Breza v Zagrebu.