prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Zwischen Naturalismus und Religion

Habermas, Jürgen.

habermas_zwischenDuhovno situacijo današnjega sveta zaznamujeta dve nasprotujoči si tendenci: z napredkom na področju bioenergetike in raziskovanja možganov naravoslovno objektivirana samopodoba oseb prodira celo v kontekst vsakdanjega ravnanja. S tem se v filozofiji povezuje izziv scientističnega naturalizma. Po drugi strani pa je mogoče zaznati ponovno oživljanje verskih tradicij in politizacijo verskih skupnosti. V tem filozofija vidi izziv fundamentalistične načelne kritike, ki kritizira postmetafizično samopodobo zahodne moderne. Jürgen Habermas tu začrta polje napetosti med naturalizmom in religijo. Po eni strani se zavzema za ustrezno naturalistično razumevanje kulturne evolucije, ki upošteva normativni značaj človeškega duha, po drugi strani pa za adekvatno interpretacijo posledic sekularizacije, ki jih je s seboj prinesla kulturna in družbena racionalizacija.

Delo Med naturalizmom in religijo je izšlo v bosanskem prevodu (odlomek besedilaSulejmana Bosta z naslovom Između naturalizma i religije pri založba Tugra v Sarajevu.