prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Löwith, Karl

.

loewith karlKarl Löwith se je rodil leta 1897 v Münchnu. Študiral je filozofijo in biologijo v Münchnu in Freiburgu pri Edmundu Husserlu in njegovem asistentu Martinu Heideggerju ter pri zoologu Hansu Spemannu. Po vrnitvi v München je leta 1923 doktoriral pri Moritzu Geigerju s študijo Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpretation und von Nietzsches Interpretationen [Razlaga Nietzschejeve samo-interpretacije in Nietzschejevih interpretacij]. Potem ko je bil nekaj časa domači učitelj na pristavi v Mecklenburškem, je leta 1924 sledil Heideggerju v Marburg, kjer se je spoprijateljil z Leom Straussom, Gerhardom Krügerjem in s Hans-Georgom Gadamerjem. Leta 1928 se je habilitiral pri Heideggerju s fenomenološkim delom Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen [Individuum v vlogi sočloveka]. Zaradi judovskega rodu so mu leta 1935 prepovedali predavati. Že leto pred tem je Löwith emigriral v Rim. Leta 1936 je dobil profesuro na Cesarski univerzi v Sendaiu (Japonska). Leta 1941 se je preselil v ZDA. Na priporočilo Paula Tillicha in Reinholda Niebuhra se je zaposlil na Teološkem semenišču v Hartfordu. Leta 1949 je bil Löwith poklican na univerzo „New School for Social Research“ v New Yorku. Leta 1952 se je vrnil v Nemčijo, kjer je bil poklican v Heidelberg in tam je ostal do upokojitve leta 1964. Karl Löwith je umrl leta 1973 v Heidelbergu.