prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung

Diner, Dan.

304 dinerZa razumevanje tega stoletja ni dovolj, da se sprašujemo po dogodkih niti da pripovedujemo o njihovem sosledju, temveč gre za tolmačenje bistvenih značajskih potez tega stoletja. Zgodovinar časa Dan Diner, poznan iz številnih predavanj in razprav ter več knjig o nacionalsocializmu in spominu, zgodovini mednarodnih odnosov in palestinskem vprašanju, skuša v svojem delu Das Jahrhundert verstehen to dogajanje, ki nas zaznamuje, razložiti s svetovnozgodovinskega vidika. Najsi gre za radikalne posledice prve svetovne vojne, za neodvisnost Poljske ali vprašanje o osrednji vlogi množičnega uničenja in genocida, za primerjavo stalinizma in nacionalsocializma, za hladno vojno kot obdobje nevtralizacije: Dan Diner na novo konstruira stoletje, tako da vzpostavlja doslej prikrite povezave in predlaga nove interpretacije.

Poljudnoznanstvena knjiga Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung [Razumeti stoletje. Svetovnozgodovinska razlaga] Dana Dinerja je izšla v hrvaškem prevodu (odlomek) Seada Muhamedagića pod naslovom Razumjeti stoljeće. Općepovijesno tumačenje pri Frakturi v Zagrebu.