prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Gnosis und Christentum

Markschies, Christoph.

291 markschies gnosisGnoza je do današnjega dne ena od najprivlačnejših oblik religije. Obenem pa je še zmeraj sporno, kako je nastala in kako se je razvijala v antični dobi. Christoph Markschies v tej knjigi predstavlja nekaj svojih zadnjih poljudnih študij. V njih se med drugim ukvarja z osrednjim vprašanjem, kakšno funkcijo v gnostičnih besedilih imajo obsežne mitološke pripovedi, zakaj so gnostiki uporabljali slikanice in zakaj je bilo to gibanje nekoč in je še danes privlačno za filozofe religije. Markschies vidi v gnozi enega od prvih poskusov ustanovitve filozofije krščanske religije, ki pa je zaradi notranjih sistemskih problemov spodletel, vendar je bil ta neuspeh insceniran tako veličastno, da je gnoza kot religija postala neverjetno uspešna in se je uspela obdržati do danes.

Delo Gnosis und Christentum [Gnoza in krščanstvo] Christopha Markschiesa je izšlo v hrvaškem prevodu (odlomek) Alena Kristića pod naslovom Gnoza i kršćanstvo pri založbi Ex Libris v Reki.

Recenzija: zarez.hr