prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Die aufschimmernde Nachtseite. Kreativität und Offenbarung in den Naturwissenschaften

Fischer, Ernst Peter.

fischer_nachtseiteOd kod Keplerju njegova notranja gotovost, dolgo preden je bilo mogoče njegovo revolucionarno astronomijo dokazati? Zakaj se je Goethe »intinktivno« upiral Newtonovemu nauku o barvah? Kaj je privedlo Einstena do silovitega zavračanja ideje komplementarnosti? Kako je Paulig prišel do nenadnega spoznanja o biološki veliki molekuli? Je šlo za mistično izkustvo, ko je Heisenberg uzrl matematično formulo teorije atoma?
Izvirni raziskovalci pogosto doživljajo nenadni pojav uvidov. K novim spoznanjem pogosto pristopajo nadvse »iracionalno«, namreč z intuicijo ali odporom. Vendar si le redko zastavimo vprašanje po ozadju tovrstne kreativnosti.

Ernst Peter Fischer zasleduje osupljive primere iz zgodovine naravoslovnih odkritij. V središču se nahaja razprava med genialnim fizikom Wolfgangom Paulijem in C. G. Jungom, na poti do ponovne osvojitve emocionalnega vpogleda na področju preučevanja enovitosti narave.

Delo Prosevajoča temna stran. Kreativnost in razodetje v naravoslovju / Die aufschimmernde Nachtseite. Kreativität und Offenbarung in den Naturwissenschaften bo kmalu izšlo v prevodu Borisa Perića pri založbi Naklada Ljevak, Zagreb.