prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

avtorji/ice

Natisni

Minić, Snežana

.

minic snezanaSnežana Minić, rojena leta 1958 v Nišu (Srbija), je študirala nemščino in primerjalno književnost v Beogradu. Študij je zaključila z obsežnim magistrskim delom o recepciji lirike Gottfrieda Benna v srbsko-hrvaškem jezikovnem prostoru. Potem je delala najprej kot učiteljica nemščine, pozneje pa kot novinarka, pisateljica in svobodna prevajalka iz nemščine v srbščino. Od leta 1992 živi v Hamburgu. Doslej je Snežana Minić objavila pet lastnih pesniških zbirk in številne prevode nemških avtorjev v srbščino, med njimi dela Rainerja Wernerja Fassbinderja, Gottfrieda Benna in Sarah Kirsch. Je članica Društva srbskih pisateljev ter srbskega in nemškega centra P.E.N.