prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi

prevajalci/ke

Natisni

Messner, Elena

messner elenaElena Messner, roj. leta 1983 v Celovcu, je študirala primerjalno književnost in kulturne študije na Dunaju in v Aix-en-Provence in trenutno na Univerzi na Dunaju pripravlja disertacijo o recepciji postjugoslovanske vojne proze v nemškem prostoru. Bila je sodelavka uredništva internetnega znanstvenega projekta „Kakanien revisited“. Elena Messner predava na Dunaju, v Innsbrucku in Berlinu in je bila ena od koordinatork nastopa Srbije na Leipziškem knjižnem sejmu 2011, na katerem je bila posebna pozornost namenjena Srbiji. Je soustanoviteljica platforme textfeld südost, recenzentka avstrijskih novosti in prevajalka iz slovenščine, hrvaščine in srbščine (prevedla je, na primer, knjige Borisa Pahorja, Alme Lazarevske in Srđana Tešina, sodelovala pri antologiji srbskih in bosanskih ustvarjalcev stripov). Leta 2010 je z Antonio Rahofer izdala delo „Zwischen dort und hier. Acht Annäherungen an die zeitgenössische bosnische Prosa“ (Innsbruck, Studia) in leta 2012 z Evo Schörkhuber delo o dunajskih literarno-zvočnih sprehodih „Mit allen Wassern. Donaukanalisierungen“ (Wien, Sonderzahl).