prevodi iz jezikov jugovzhodne Evrope, v te jezike in med njimi
Natisni

Die Entstehung des Politischen bei den Griechen

Meier, Christian.

meier entstehung

V tej zbirki zbrane študije se zvrstijo okrog dveh vprašanj: Kako je prišlo do demokracije pri Grkih? In: Katere so bistvene značilnosti političnega pri Grkih? Pri odgovarjanju na ti vprašanji si Christian Meier prizadeva predvsem razviti ustrezne kategorije, s katerimi bi jasneje zajel posebnost Grkov in prek njih omogočil spoznanja o sedanjosti.

Delo Die Entstehung des Politischen bei den Griechen [Nastanek političnega pri Grkih] Christiana Meierja je izšlo v srbskem prevodu (odlomek) Slobodana Damnjanovića pod naslovom Nastanak političkog kod Grka pri založbi Albatros plus v Beogradu.